ECB is een baanvormige dakbedekking op basis van de kunststof Ethyleen Copolymeer gemengd met de Bitumen (ECB). Deze grondstof, ook wel Lucobit genoemd ® genoemd, wordt sinds 1967 geproduceerd door Lucobit AG, een bedrijfsonderdeel van BASF. De dakbanen uit ons assortiment worden vervaardigd door de Duitse firma’s Odenwald Chemie GmbH in Schönau en Schedetal Folien GmbH in Hann. Münden. Jaarlijks worden enige miljoenen vierkante meters - in verschillende typen - geleverd aan dakdekkers in Europa.

Lucobit, de grondstof voor ECB dakbedekking, heeft zich keer op keer bewezen als een betrouwbare grondstof voor de producten van dakbanen en voor de verwerker van deze banen. De ontwikkelingen in de kunststofindustrie zijn niet aan ECB voorbij gegaan. In de loop er jaren zijn de grondstoffen en daarmee de dakbanen geoptimaliseerd tot het product dat momenteel wordt verwerkt.

Verwerking
De ECB dakbaan wordt uitgerold en aan de stelkant mechanisch bevestigd. Vervolgens worden de bevestigers overlapt door de volgende dakbaan. De dakbanen zullen hierna door middel van een hetelucht föhn waterdicht aan elkaar worden gelast. Door het grote "lasvenster" waarin kan worden gewerkt is verbranding van de folie uitgesloten en een goede, homogene lasverbinding een zekerheid. De dakbanen kunnen mede hierdoor onder nagenoeg alle omstandigheden worden verwerkt. Open vuur is bij deze methode niet aan de orde en brandgevaar is dus uitgesloten!
Het grote voordeel van ECB is dat het nauwelijks veroudert onder invloed van UV-straling en andere omgevingsinvloeden. De oppervlakte van een baan van 25 jaar oud, vertoont nauwelijks enig verschil met een baan van 3 jaar oud. Eventuele aanpassingen en aanhelingen die na verloop van tijd noodzakelijk blijken kunnen probleemloos worden gerealiseerd nadat de dakbaan is geactiveerd met een staalborstel. Het onderhoud aan de folie is beperkt en het uiterlijk is blijvend fraai.
Verwerking ECB dakbanen

Uitvoeringstypes
ECB is een modern eenlaags dakbedekkingssysteem dat wordt toegepast in mechanisch bevestigde systemen, losliggende systemen met ballast en gekleefde systemen. Wij verwerken twee soorten ECB dakbanen, te weten OC-Plan en Extrubit. Deze twee soorten ECB dakbanen hebben ieder ook weer verschillende uitvoeringstypen.

OC-Plan
OC-Plan is op te delen in verschillende uitvoeringstypes. Het type OC-plan 3020 is gewapend met een glasvlies inlage en wordt toegepast in mechanisch bevestigde en losliggende systemen met ballast. De wapening ligt midden in de baan en is aan beide zijden voorzien van de ECB-coating. De positie en de aard van de wapening bevorderen de stabiliteit en het risico op aantasting van het glasvlies is nihil. OC-plan 4125 is, aanvullend op de glasvlies wapening, aan de onderzijde gecacheerd met polyestervlies waardoor verkleving aan de ondergrond mogelijk is. Voor de verkleving kan gebruik worden gemaakt van warme bitumen, bitumineuze koude kleefstof of polyurethaanlijm kan OC-plan 4125 ook worden toegepast in mechanisch bevestigde systemen en losliggende systemen met ballast. Het polyestervlies geeft extra bescherming, zeker wenselijk in combinatie met een ruwe ondergrond, en vergroot de weerstand tegen mechanische beschadigingen.
Door het gebruik van het glasvlies is de stabiliteit ook bij OC-plan 4125 optimaal. Details kunnen worden ingewerkt met vormdelen en met ongewapende folie. Met de ongewapende folie, OC-plan 1025, kan ieder gewenst detail worden ingewerkt.
OC-Plan

Extrubit

De ECB dakbaan Extrubit is in dezelfde uitvoeringstypes op te delen als OC-Plan. Zo bestaat er het uitvoeringstype Extrubit M welke overeenkomt met OC-Plan 3020, dus uitgevoerd met een glasvlies wapening in de midden van de baan en aan beide zijden voorzien van een ECB-coating. Het uitvoeringstype Extrubit F komt overeen met OC-Plan 4125. Dit uitvoeringstype is aanvullend op de glasvlies wapening aan de onderzijde gecacheerd met een polystervlies, welke extra bescherming geeft en de weerstand tegen mechanische beschadigingen vergroot. Extrubit beschikt ook nog over de Extrubit MK uitvoering, deze dakbaan beschikt over een dubbele wapening, te weten een glasvlies en een polyester wapening. Waardoor kans op aantasting nog eens extra verkleind wordt.
Extrubit

De geschiktheid van een bevestigingssysteem is sterk afhankelijk van het type en de kwaliteit van de onderconstructie en de ondergrond alsmede van de locatie en de dimensies van het betreffende object. Ook persoonlijke wensen van de opdracht- gever en de verwerker spelen een rol bij de systeemkeuze. In alle gevallen verdient het de voorkeur om de keuze van een systeem in overleg met de leverancier te maken om alle aspecten zoals windbelasting, begaanbaarheid, bouwfysica en uiteraard het uiterlijk van het dak in de keuze te betrekken.

Onderzoek duurzaamheid ECB dakbekking
Onderzoek dat vorig jaar door het Otto Graf Instituut in Stuttgart op een van de panden van producent BASF in Ludwigshafen is uitgevoerd toont aan dat het met de duurzaamheid van ECB wel goed zit.
 

 

 

Testen scheurvastheid

Nieuw

10 jaar

15 jaar

21 jaar

29 jaar

N/mm²

3,2

3,1

3,1

3,1

3,15

Elasticiteit

600%

590%

590%

585%

530%

Materiaaldikte

ca. 2 mm

1,9 mm

1,9 mm

1,86 mm

1,8 mm

 

Het betreffende dak dateert uit 1967. Blijkens de onderzoeksresultaten geeft het dak na 29 jaar veroudering weinig reden tot zorg met betrekking tot het aspect duurzaamheid. Zo bedraagt de afname van de membraandikte onder invloed van onder meer UV-straling na bijna dertig jaar nauwelijks tien procent, is ook de elasticiteit van de membraan slechts met circa tien procent afgenomen en ligt de rek bij breuk nog altijd op 3,1 N/mm2. Het ECB dak betrof Lucobit 1210, de eerste generatie ECB-dakbanen van BASF.

In Nederland ligt trouwens ook een ECB-dak met een respectabele leeftijd. Het betreft hier een 34 jaar oud dak van een woonhuis in Bladel. Dit dak is zeer kort geleden nog geïnspecteerd en blijkt nog steeds waterdicht te zijn en het verkeerd in een behoorlijke conditie.

Recycling
Overigens leent het materiaal zich zeer goed voor recycling. In samenwerking met onder andere BASF loopt in Duitsland momenteel een project waarbij uit sloop afkomstig ECB -dakbanen door de producent worden teruggenomen. Op de fabriek worden de banen versnipperd waarna de versnipperde banen aan BASF worden geleverd. BASF gebruikt het materiaal vervolgens weer als grondstof voor de productie van nieuwe dakbanen. In samenwerking met Shell zijn bovendien nieuwe ontwikkelingen opgepakt waarbij materiaal afkomstig uit gebruikte dakbanen wordt aangewend als grondstof voor ZOAB.

Bij uitstek geschikt voor groendaken
ECB lijkt door haar bijzondere eigenschappen bij uitstek geschikt voor groendaken. ECB is namelijk zeer wortelbestendig. Ook ter plaatse van de lasnaden, bij de meeste dakbedekkingssystemen vormen naden de kwetsbare punten, kunnen de wortels niet ingroeien.
ECB-folie ligt na zeventien jaar nog als nieuw onder een halve meter teelaarde


Hieronder worden in het kort nog even de eigenschappen van ECB opgesomd: